Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 01.06.2023 г.