Често задавани въпроси

Депозити

Какво се случва, ако средствата не бъдат получени повече от 5 работни дни?

В случай че сумата на депозита не бъде осигурена в рамките на 5 работни дни, договорните отношения се считат за недействителни и се прекратяват без необходимост от допълнителни уведомления и други формалности между страните. В случай че средствата постъпят след изтичане на този 5 дневен срок, те се връщат за сметка на депозанта обратно по референтната му сметка, освен ако бъде договорено депозитът да бъде направен, независимо от забавянето.

Мога ли да открия депозит онлайн?

Чрез нашата иновативна платформа "Депозити с бъдеще" можете да откриете депозит онлайн. Нужно е да ни изпратите своето Искане за откриване на клиент/депозит, което подлежи на одобрение, заедно с необходимите допълнителни документи, съгласно приложимите Общи условия на Банката и Общи условия за дистанционно банкиране на Банката. След приемането Ви като клиент следва да преведете сумата, която желаете да депозирате.

Какво следва в случай че сумата, наредена от моята референтна сметка, не съответства на тази, която е посочена в заявлението за нов депозит?

В случай, че преведената сума не съответства на договорената, е необходимо да изпратите ново заявление за депозит, съдържащо точната депозитна сума, която е преведена.

Мога ли да увеличавам сумата на депозираните от мен средства?

Да възможно е. Вашият личен консултант ще Ви насочи към най-подходящата възможност – да се направи втори депозит или да се прекрати съществуващия депозит и да се открие един нов депозит, състоящ се от настоящите Ви средства, акумулираната лихва и добавената сума.

Мога ли да кандидатствам за откриване на депозит от името на друго лице?

Искане за откриване на клиент може да бъде изпратено единствено лично.

Какво се случва с депозита ми на падеж?

В случай че не сте дали допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия период, равен на срока на договорения депозит, при стандартен лихвен процент и условия, приложими за този вид депозит към датата на подновяване.

Как и кога ще се удържа данъка върху лихвата на депозита ми?

Данъкът се удържа преди изплащането на дължимата лихва и след това се превежда от банката към НАП.

Какво е референтна сметка?

Референтната сметка е Ваша сметка в друга банка, учредена и действаща в Република България. Всички преводи към/от Ваши сметки в Юробанк България АД се приемат и изпълняват единствено от и до тази референтна сметка. При необходимост имате възможност да промените сметката.

Какви са таксите за откриване на депозит?

Откриването, поддържането и закриването на депозитна сметка е безплатно.

Промоционални депозити
Депозит в лева С годишна лихва до
0.60%
Депозит в евро С годишна лихва до
0.30%
Всички искания за откриване на клиент/депозит подлежат на одобрение от страна на Банката, заедно с необходимите допълнителни документи, съгласно приложимите Общи условия и Общи условия за дистанционно банкиране.