Пощенска банка

Солидни позиции

4

Четвъртата по активи банка в България

Дългогодишно присъствие

32
32-годишно присъствие сред лидерите

Стабилен рейтинг

BBB
Дългосрочен кредитен рейтинг BBB

32 ГОДИНИ УСПЕШНО ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ

Пощенска банка e четвъртата банка в България по отношение на активите, с дългосрочен кредитен рейтинг BBB, който е препотвърден от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) през юни 2022 г. Банката разполага с клонова мрежа с покритие в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, компании и институции.

Вече 32 години Пощенска банка е сред лидерите на финансовия пазар, водещ фактор в сферата на нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора, като многократно е награждавана за своите иновации. Банката заема стратегическа позиция във финсовия сектор в България, като един от лидерите в банкирането на дребно и корпоративното банкиране. Пощенска банка е сред водещите на пазара в областта на спестовните продукти, банковите карти, жилищното и потребителско финансиране, услугите за корпоративни клиенти. Банката предлага модерни дигитални канали за банкиране и много добре развита клонова мрежа.

Пощенска банка осъществи три успешни сделки в последните няколко години, свързани с придобиването и интегрирането на Алфа Банк - клон България, Банка Пиреос България и през 2023 година - БНП Париба Лични Финанси, клон България. Те са поредна стъпка за разширяването на клиентската ? база и за затвърждаването на позицията ? на системна за пазара банка.

След придобиването на БНП Париба Лични Финанси, клон България, дружеството става част от семейството на Пощенска банка и продължава работа на българския пазар под името ПБ Лични финанси by Postbank, запазвайки изцяло своя бизнес модел. След трансфера на бизнеса Пощенска банка включва в портфолиото си от финансови услуги за физически лица „Депозити с бъдеще“ - спестовен продукт с изцяло онлайн откриване и управление на депозити, създаден през 2013 г.

ЧЛЕН НА ЮРОБАНК ГРУП

Пощенска банка е част от Юробанк Груп, която се състои от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества. Юробанк Груп е солидна банкова група, която функционира в шест държави, разполага с активи общо на стойност 81,5 млрд. евро и 11 222 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. е компанията майка на Юробанк Груп. В Гърция Юробанк извършва своите операции чрез клонова мрежа, центрове за частно банкиране, специализирани бизнес центрове и динамични дигитални канали.

Юробанк има присъствие в следните държави: България, Сърбия, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон).

Още

Жилищни кредити
Пощенска банка е лидер в сферата на жилищно кредитиране в България, с богато портфолио от жилищно-ипотечни кредити и високо ниво на експертна консултация.
Вижте повече

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ние сме в услуга на нашите клиенти и света, в който живеем.

Нашата мисия е да участваме активно в процесите, през които минава българското общество, да подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, грижа за околната среда, дигитални иновации и спорт.

Стратегията за устойчиво развитие е ключов елемент в дейността на Пощенска банка. Екипът ни вярва, че дългосрочната устойчивост на бизнеса допринася за благосъстоянието и развитието на обществото.


Ние сме ангажирани с нашите клиенти, за да създадем по-добро бъдеще.

Ние мобилизираме ресурси, които имат положително въздействие.

Пощенска банка си сътрудничи с някои от най-големите неправителствени организации в България и развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Сред основните ни проекти са иновативната КСО програма "Вселена от възможности", вътрешната програма за екологично отговорно поведение “Зелени заедно”, проектът Зелена класна стая, благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run, предприемаческата програма Dare to Scale на Endeavor, дългосрочното партньорство със SoftUni и др. Банката провежда разнообразни инициативи в сферата на образованието в сътрудничество с най-престижните учебни заведения, инициира множество събития, свързани с повшаването на финансовата грамотност и се включва активно като ментор и обучител в различни форуми, платформи и програми.